EABA2022 Conference 15-18 June 2022

The 10th Conference of the European Association for Behaviour Analysis (EABA2022) will be organized on June 15-18, 2022 at Tampere University in Tampere, Finland. More information later.

EABA2022-konferenssi järjestetään Tampereella 15-18. kesäkuuta 2022. Lisätietoa myöhemmin.

Käyttäytymisgerontologian kansainvälinen seminaari 11.-12.6.2021

Seminaarin pitäjä on professori Claudia Drossel, Ph.D., Ph.D., L.P. (MI-USA), Eastern Michigan University, Center for the Advancement of Neurobehavioral Health

Seminaari pidetään 11.-12.6.2021 Zoomin välityksellä

Ikääntyminen ja käyttäytymisterveys

Kesäkuun 11. 2021
Osa 1 – ikä ja ikäsyrjintä: tärkeitä näkökohtia terveydenhuollon toimijoille (10:00 – 13:00)
Osa 2 – depression hoito myöhemmällä iällä (14:00 – 17:00)
Kesäkuun 12. 2021
Osa 3 – johdanto neurokognitiivisiin häiriöihin: Perusteet (10:00 – 13:00)
Osa 4 – ei-lääkkeelliset strategiat elämänlaadun ylläpitämiseksi (14:00 – 17:00)

Lue lisää

HAKU KÄYNNISSÄ TAMPEREEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIIN KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSIIN IISALMESSA, JOENSUUSSA JA SEINÄJOELLA

Käynnistämme elokuussa 2021 Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeuttikoulutuksen kolmella eri paikkakunnalla – Iisalmessa, Joensuussa ja Seinäjoella. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään keskiviikkona 5.5.2021.

Koulutuksen suoritettuasi osoitat pätevältä nimikesuojatulta psykoterapeutilta edellytettävää osaamista eli kykenet psykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen osana asiakkaan kuntoutusprosessia. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa neljän vuoden (kahdeksan lukukauden) aikana.

Tutustu tarkemmin:

Iisalmi: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/kognitiivisen-kayttaytymisterapian-psykoterapeuttikoulutus-traumapainotteinen

Joensuu: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/kognitiivisen-kayttaytymisterapian-psykoterapeuttikoulutus-2021-2025-joensuu

Seinäjoki: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/kognitiivisen-kayttaytymisterapian-psykoterapeuttikoulutus-2021-2025-seinajoki

Seminaari autismiin ja kehitysvammaisuuteen liittyvistä vaikeimmista häiriöistä ja niiden hoidosta 5.-6.3.2020

SKY ry järjestää yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa kaksipäiväisen seminaarin autismiin ja kehitysvammaisuuteen liittyvistä vaikeimmista häiriöistä ja niiden hoidosta:

“Assessment and treatment of severe behavior disorders in autism and intellectual disabilities: Advances, impediments, and proposed solutions”

Seminaarin pitää alan vaikutusvaltaisimpiin nykyisiin edustajiin kuuluva professori Timothy R. Vollmer, Department of Psychology, University of Florida, Yhdysvallat.

Vollmer, T. R., Peters, K. P. & Slocum, S. (2015). Treatment of severe behavior disorders. Teoksessa H. S. Roane, J. E., Ringdahl & T. S. Falcomata (toim.), Clinical and organizational applications of behavior analysis (s.47-68). Elsevier. Waltham, MA.

Lue lisää