Käyttäytymisgerontologian kansainvälinen seminaari 11.-12.6.2021

Seminaarin pitäjä on professori Claudia Drossel, Ph.D., Ph.D., L.P. (MI-USA), Eastern Michigan University, Center for the Advancement of Neurobehavioral Health

Seminaari pidetään 11.-12.6.2021 Zoomin välityksellä

Ikääntyminen ja käyttäytymisterveys

Kesäkuun 11. 2021
Osa 1 – ikä ja ikäsyrjintä: tärkeitä näkökohtia terveydenhuollon toimijoille (10:00 – 13:00)
Osa 2 – depression hoito myöhemmällä iällä (14:00 – 17:00)
Kesäkuun 12. 2021
Osa 3 – johdanto neurokognitiivisiin häiriöihin: Perusteet (10:00 – 13:00)
Osa 4 – ei-lääkkeelliset strategiat elämänlaadun ylläpitämiseksi (14:00 – 17:00)

Seminaarin järjestää Suomen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistys (SKY ry) yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Tiivistelmä seminaarista
Useimmat terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät aikuisten kanssa, mutta harvat työntekijät saavat erityiskoulutusta yli 60 vuotiaiden tai sitä vanhempien hoitoon. Tässä neliosaisessa kaksipäiväisessä seminaarissa perehdytään ikääntymiseen, ikäsyrjintään liittyviin ilmiöihin ja käydään läpi yleisiä huomioitavia asioita työskenneltäessä ikääntyvien kanssa (osa 1). Depression hoitoon tarkoitettuja interventioita käsitellään yksityiskohtaisesti (osa 2). Toisena seminaaripäivänä keskitytään neurologisista sairauksista johtuvaan kognitiivisten toimintojen heikkenemiseen, jota ilmenee esim. Alzheimerin ja Lewyn kappale -taudeissa (osa 3), ja niihin liittyvien emotionaalisten ja käyttäytymismuutosten ennaltaehkäisyyn ja hoitoon (osa 4). Seminaarin tavoitteena on antaa yleiskatsaus käyttäytymisgerontologian laajuudesta ja ammattitietoa, taitoja ja kykyä hoitaa alan ongelmia.

Oppimistavoitteet
Osallistujat oppivat
• käsitteellistämään “ikääntymistä” kontekstissaan
• tunnistamaan päivittäin ilmenevää ikäsyrjintää
• kuvaamaan yhden geropsykologisen tiedon, taitojen ja kykyjen itsearvioinnin mallin
• ymmärtämään Alzheimerin ja Lewyn kappale- ja muista etenevistä neurodegeneratiivisista taudeista johtuvaa kognitiivisten kykyjen menetystä ja siihen liittyviä emotionaalisia ja käyttäytymismuutoksia
• määrittelemään tilanteen, jossa itsestä huolehtiminen on vakavasti heikentynyt
• luettelemaan ne toimenpiteet, joita tarvitaan emotionaalisten ja käyttäytymismuutosten parhaissa hoitokäytännöissä ja itsestä huolehtimisen heikkenemisen ennaltaehkäisyssä

Tohtori Drossel toimii professorina Itä-Michiganin yliopistossa. Hän on kliininen psykologi ja tutkija, joka on erikoistunut tutkimaan myöhäisiän neurologisia käyttäytymisen ja terveyden ilmiöitä, joihin kuuluu erityisesti kognitiivisten valmiuksien heikkenemiseen liityvien emotionaalisten ja käyttäytymismuutosten hoito. Hänellä on tohtorin tutkinto sekä kokeellisessa psykologiassa (Temple University) että kliinisessä psykologiassa (University of Nevada Reno), ja hän on suorittanut post-doc -harjoittelun neuropsykologiassa ja kuntoutuspsykologiassa (the U.S. Department of Veterans Affairs and the University of Michigan). Tohtori Drossel toimi the Nevada Caregiver Support Centerin apulaisjohtajana vuodesta 2005 vuoteen 2010. Hän on kirjoittanut kollegansa kanssa ikääntyvien hoitoa mallintavan hoitokäsikirjan, artikkeleita, kirjojen lukuja ja tehnyt opetusvideoita alan ammattilaisille. The Michigan Health Endowment Fund rahoittaa hänen tutkimustyötään, jossa tutkitaan vaikeiden hoitotilanteisiin liittyvien ristiriitatilanteiden selvitystä ja ohjausta.

Koulutukseen ilmoittaudutaan sekä 1) lähettämällä viesti Martti T. Tuomistolle, s-posti martti.tuomisto@tuni.fi että 2) maksamalla osallistuminen SKY ry:n tilille IBAN FI40 5730 0820 0901 04 etukäteen. Ei laskutusta. Hinta: SKY ry:n ja SKS ry:n jäsenille 100 € (yhdistysten opiskelijajäsenille 50 €), muille 200 €. Viestin lähettämisen ja maksamisen jälkeen sinulle lähetetään Zoom-linkki ja tarpeellista muuta tietoa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *