Koulutus

SKY ry järjestää yliopistojen kanssa yhteistyössä kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapiakoulutuksia ja psykoterapian kouluttajakoulutuksia. Alkavat koulutukset julkaistaan Ajankohtaista osiossa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu psykologeille, psykiatreille, sosiaalityöntekijöille ja muille terveydenhuolto- ja sosiaalialan loppututkinnon suorittaneille ammattihenkilöille.

Sisältö

Koulutus perustuu psykoterapian periaatteisiin, menetelmiin ja käytäntöön sellaisina kuin ne on esitetty SKY:n julkaisemassa terapiaesitteessä ”Käyttäytymisanalyysi ja kognitiivinen käyttäytymisterapia”.

Muodot

Teoria n. 330 tuntia, työnohjaus n. 200 tuntia ja koulutuspsykoterapia 80 tuntia (sekä opinnäytetyö 10 op). Luettava kirjallisuus on enimmäkseen englanninkielistä.

Pääkouluttajat

Lauri Parkkinen (psykologi, vaativan erityistason psykoterapeutti), Tero Timonen (PsT, dosentti, vaativan erityistason psykoterapeutti), Martti T. Tuomisto (FT, professori, vaativan erityistason psykoterapeutti). Lisäksi seminaarikouluttajina ulkomaisia huippuasiantuntijoita.