SKY ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää:

 • käyttäytymisanalyyttistä ja kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan liittyvää tutkimusta
 • asiallista ja tosiasioihin perustuvaa keskustelua käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian tavoitteista, arvoista ja eettisistä kysymyksistä
 • validoitujen psykologisten arviointi- ja mittausmenetelmien ja empiiriseen näyttöön perustuvien psykoterapiamuotojen opetusta, käyttöä ja niiden asemaa yhteiskunnan terveydenhuoltojärjestelmässä, sekä
 • yhteistyötä eri maissa toimivien käyttäytymisterapioita edustavien yhdistysten välillä

Yhdistyksen jäsenlehti

Käyttäytymisanalyysi- ja terapia -lehti on SKY ry:n tiede- ja jäsenlehti. Lehti on tieteellinen aikakauslehti, joka on omistettu kliinisten, kasvatuksellisten ja sosiaalisten interventioiden tutkimukselle. Lehdestä ilmestyy vuosittain 2-4 numeroa.

Miksi kannattaa liittyä SKY ry:n jäseneksi?

 • Saat Cognitive Behaviour Therapy -lehden vuosikerran (4 nroa), European Journal of Behavior Analysis (EJOBA) -lehden sähköisen vuosikerran (2 nroa) sekä Käyttäytymisanalyysi ja -terapia -lehden eli SKY ry:n tiede- ja jäsenlehden.
 • Päätoimisena opiskelijana pääset jäseneksi halvemmalla kuin muut.
 • Saat osallistua alennettuun hintaan yhdistyksen järjestämiin opinto- ja koulutuspäiviin sekä “workshopeihin”, jotka useimmiten ovat kansainvälisten huipputerapeuttien ja -tutkijoiden pitämiä.
 • Saat tietoa yhdistyksen toiminnasta ja mahdollisuuden vaikuttaa sen toimintamuotoihin.
 • Saat tietoa psykologian, psykoterapian, psykofysiologian ja käyttäytymislääketieteen koulutusmahdollisuuksista ja kongresseista.
 • Saat tietoa terapiamuodoista, jotka maailman laajimman ja perusteellisimman, riippumattoman psykoterapiatutkimuksen mukaan on arvioitu tuloksellisimmiksi terapiamuodoiksi.
 • Voit tutustua alalla toimiviin väitelleisiin tutkijoihin ja vaativan erityistason psykoterapeutteihin, joilla on laaja kokemus sekä kotimaasta että ulkomailta ja saada heiltä neuvoja ja opastusta.

Yhdistyksen jäsensihteeri: Katariina Keinonen
sähköposti

Tietosuojaseloste